Wytryskownia Gawrych Budzyń - usługi na wtryskarkach o sile ścisku od 20 do 200 ton.